Indkaldelse

Til vore medlemmer, underafdelinger

regionsformanden og hovedbestyrelsen.                                                                  

06.10.2021

Der afholdes ordinær generalforsamling:

Hillerød, onsdag, den 20. oktober 2021, kl. 19:00 i

3Fs lokaler, Milnersvej 41 D, 1.sal,  3400 Hillerød

Dagsorden: 

                      1. Valg af dirigent

                      2. Beretning

                      3. Regnskab

                      4. Indkomne forslag

                      5. Valg:

                                               Formand Kurt Andersen

                                               Bestyrelsesmedlem Inga Hermansen                   

                                               1 bestyrelssmedlem vakant                

                                                2 bestyrelsesmedlemmer suppleanter vakante.

                                                1 Bilagskontrollant suppleant vakant

                      7. Eventuelt.

  • Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, må for at blive opført på dagsordenen, senest 6 dage forinden generalforsamlingen, onsdag den 14. oktober 2021  indleveres skriftligt med forslagsstillerens underskrift.
  • Adgang til samt taleret og stemmeret på generalforsamlingen har ethvert medlem samt de tilsluttede foreningers repræsentanter med 1 for afdelingen/beboerrepræsentation og 1 for hver påbegyndt 200 medlemmer, i henhold til vedtægternes § 6.
  • Gyldig medlemskvittering for året 2020 skal kunne fremvises.

 

På bestyrelsens vegne

Kurt Andersen

Formand

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE