Velkommen til Lejernes LO Nordsjaelland

Lejernes LO Nordsjælland afdeling cvr.: 32 50 52 36 varetager kommunerne: Hillerød, Gribskov, Halsnæs, Fredensborg, Helsingør og Frederikssund.

Side 1***************************************Velkomst    


Vor afdeling af Lejernes Landsorganisation siger tak for din henvendelse angående medlemskab af vor organisation.

 

LLO varetager dine interesser som lejer. Sagsbehandlerne i afdelingen er frivillige personer, der  af  ren og skær interesse og uden nogen form for vederlag arbejder for dig som lejer.

 

Vort årlige kontingent er kr. 600,00 og det følger kalenderåret, d.v.s. fra 1 .januar til 31. december. Du kan sagtens melde dig ind i løbet af året, men kontingentet gælder stadig for kalenderåret, og prisen er stadig kr. 600,00. (Bemærk at du ikke er medlem før kontingentet er betalt.)

Derudover er der et sags gebyr på kr. 600,00 når man melder sig ind med en sag inden for de første 3 måneder af medlemsperioden. Bistand ved fraflytningssyn koster for medlemmer kr. 800,00 samt kørsel.

 

Kontingentindbetaling skal indsættes på vores konto i Arbejdernes Landsbank  Betalings overførsel konto 53580000242659,  eller reg.nr.  5358 konto 242659  med 0 eller 0000 foran.     Giro +73 + 83406275


 Husk at anføre din e-mail adresse ved indbetaling af medlemskabet. 


Vi gør opmærksomt på at vor afdeling ikke yder egentlig sagsbehandling før kontingentindbetaling er endeligt registreret.

Ved sagsbehandling skal medlemmet scanne/fremsende kopi af kvittering for indbetalt medlemskontingent.
Du får ingen kvittering fra LLO, den henter du selv, ved din bankindbetaling.             

Adresseliste:

 

Formand 

Kurt Andersen

Kildegården 2

2620 Albertslund

ingaogkurtllo@gmail.com

Tlf.: 21596499

Træffetid: Mandage i ulige uger kl. 17.00-19.00


Sagsbehandler
Heidi Rasmussen
heidi.llonord@gmail.com
Tlf.: 82389051
Træffetid: Tirsdag og Torsdag kl. 17.00-19.00

Sagsbehandler
Inga Hermansen
ingallonord@gmail.com
Tlf.: 50593959
Træffetid: Mandage i ulige uger kl. 17.00-19.00

Kasserer

Erik Jacobsen

Mejsevej 1

3200 Helsinge

kasserer.llonord@gmail.com

             

 
               

 

 

Åbent for sagsbehandling :  3F`s Kontorbygning   Milnersvej 41 D, 1.sal,           3400 Hillerød  (send ikke breve til denne adresse)    Der er åbent den sidste onsdag i måneden mellem kl. 19:00 og 20:00.  Undtaget hvis der er glat eller sne på vejene.


Der er åbent for telefonisk sagsbehandling  direkte på telefon nummeret til den enkelte sagsbehandler.

HVIS DU IKKE KAN KOMME I FORBINDELSE MED OS, SÅ SEND OS EN MAIL.
 

Du skal regne med en sagsbehandlings tid på 14 dage. 

     

Der er altid ferielukket i juli måned samt i skolernes ferier.


Med venlig hilsen       

Lejernes Landsorganisation

Nordsjælland afdeling
           

               

 

Bor du til leje?

 

Af og til, alt for ofte vil nogle mene, kan man i dagspressen læse om, hvor uhyrligt folk der bor til leje bliver behandlet, enten af udlejere der udnytter manglen på betalingsbare boliger, eller af udlejere, der ikke kender nok til lovgivningen på boligmarkedet. Man nikker måske genkendende til situationen, at man pludseligt af en uventet grund står uden tag over hovedet, og derfor hovedkulds skal have fat i en bolig. Man er næsten parat til at gøre alt, og lige pludselig er der en mulighed hos en flink udlejer der lover   lys forude og  så er det fortvivlende let at ryge i gyngen. I nogle tilfælde går der ikke lang tid før man bliver klar over, at man var nok lidt for hurtig i vendingen, og hvad gør man så.?.


Lejernes Landsorganisation er et bolværk for lejernes interesser i såvel private som i almennyttige boliger.  Vi går i det daglige i kødet på udlejerne. Vi udøver den indflydelse der skal til for  at få vedtaget nogle boliglove der er til gavn for og beskyttelse for vore medlemmer. Lejerne er ikke folk der skal klare sig selv. Der er brug for en slagkraftig lejerorganisation, som er i stand til at arbejde udfra klare mål og demokratiske arbejdsmetoder. Er du lejer og har problemer så henvend dig til os, vi låner et lokale hos 3F på Milnersvej 41 D på 1. sal i Hillerød,   hvor der den sidste onsdag mellem kl. 1900 og 2000 er sagsbehandlere tilstede fra lokalafdelingen af LLO Nordsjælland.

 

Problemer er der mange af og de fleste af vore sager drejer sig om store fraflytningsregninger, for høje huslejer set i forhold til det lejedes værdi, og fugtproblemer med skimmelsvamp til følge, for ikke at glemme helt ubegrundede opsigelser fra udlejers side. Hvordan står man hvis man skal bortrejse i et par år, og i den anledning har hørt noget om, at man kan fremleje sin lejlighed hvis udlejer samtykker. Urimelige bestemmelser i lejekontrakterne som fanger den dag man skal flytte er nok ikke det vi har lettest ved at gøre noget ved  når det er for sent. Og det er oftest for sent når lejeren har skrevet under på lejekontrakten. Hvis du har mulighed for for det, så henvend dig i LLO og få vurderet lejekontrakten før du skriver under.

 

Lejenes LO er repræsenteret i Huslejenævnene, Beboerklagenævnene   Boligretterne, Byfornyelsesnævnene og i nogle tilfælde ligeledes i boligkommisionen. Så nogen indflydelse har vi. Vore repræsentanter skal være det bolværk, der sikrer lejernes rettigheder på alle fronter, så det er en gennemgribende uddannelse vore folk får. Der er tale om et interessearbejde, og det er folk der arbejder gratis for lejernes interesser, idet de for det meste har deres daglige arbejde ved siden af.

 

Skulle du have problemer med din udlejer eller har du noget du gerne vil have en forklaring på er du hjertelig velkommen til at kontakte os på ovennævnte adresse. Hvis du har en sag du vil have vor hjælp til, - kræver det - ligesom i enhver anden organisation, et medlemsskab.

 

Kurt Andersen, formand

Side 2

Lejernes Landsorganisation, Nordsjælland afdeling, er en afdeling af Lejernes Landsorganisation som blev stiftet i 1966 ved en sammenlægning af to tidligere konkurrerende lejerorganisationer. Organisationen varetager lejernes interesser i forhold til udlejerne, offentlige myndigheder og politikere.

Det sker ved at hjælpe i aktuelle sager, ved at stimulere lejernes engagement i de enkelte byggerier, byplanlægning og meget andet.  

Lejernes Landsorganisation bygger på selvstændige afdelinger, hvorigennem du kan opnå medlemskab og indflydelse på organisationen.

I de fleste afdelinger løses opgaverne udelukkende af frivillige.

Sagsbehandling

Vi hjælper dig som medlem i forbindelse med de problemer, der kan opstå omkring dit lejemål. Oftest er det stridigheder imellem ejer og lejer, i sjældnere tilfælde er det forhold til myndigheder eller sager lejere imellem.

 

Vores sagsbehandling omfatter:

·         Mundtlig rådgivning

·         Udfærdigelse af skrivelser

·         Deltagelse i forhandlinger

·         Besigtigelser

·         Indbringelse af sager for husleje- og beboerklagenævn

·         Forelæggelse af sager for advokat

 

Sagsbehandlingen udføres af frivillige.

 

Da der er tale om frivilligt arbejde tilbyder afdelingen kun deltagelse i besigtigelser når det passer ind i vores kalender.

 

Du kan selv hjælpe os i behandlingen af din sag ved at sørge for at beskrive problemerne i tekst og fotos.

 

Vores ressourcer er ikke ubegrænsede og vores mulighed for at styrke medlemsservicen afhænger meget af en stabil medlemskreds.

 

Side 3

Adresse:


Kun personlig
fremmøde til sagsbehandling:

Milnersvej 41 D,

3400 Hillerød

Formand Kurt Andersen 

Åbningstider:

Sidste onsdag i hver måned på Milnersvej 41 D,i Hillerød mellem klokken: 19 og 20

Bestyrelsen:

Kurt Andersen…………………Formand

Erik Jacobsen………………… Kasserer

Inga Hermansen..................Sagsbehandler 

Heidi Rasmussen.............Sagsbehandler

Side 4

Bliv medlem | Lejeloven A-Z | Regler og love | Pressemeddelelser | Artikler og analyse | Internationalt | Links

 

Lejernes LO Nordsjælland afdeling

v/ Kurt Andersen 

 
 


 

 

 

 

Nordsjælland afdeling Telefontid: Se numrene for træffetid på velkomstbrevet.

Personligt træffested: 3F's kontorbygning, Milnersvej 41 D 01, Hillerød) sidste onsdag i måneden kl. 19.00 - 20.00
(send ikke breve til denne adresse)
Der er lukket i juli måned samt i skolernes ferier.

Breve sendes til adressen til venstre, henvendelse sker til: 

Kontor for personlig sagsbehandling:

foregår i 3f bygning

Lejernes LO – Nordsjælland afdeling, 
3F
Milnersvej 41 D
3400 Hillerød

Afdelingen dækker følgende kommuner: Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Fredensborg, Helsingør  Frederikssund.

 

Skimmelsvamp blev ikke taget alvorlig hos mindre boligforening i Hillerød (13-01-2007)
Det har trange kår at blive taget alvorligt som lejer, når det handler om skimmelsvamp. Sagen fra Fredskovhellet i Hillerød er et grotesk eksempel herpå. Hvor tit og længe skal vi kunne fremlægge sager af den karakter?

 

 

Hjælp til selvhjælp

Links til lovtekster i Retsinfo (statslig informationstjeneste):

·

Lejelov

·

Boligregulering

·

Almene boliger (leje)

·

Almene boliger (drift)

·

Byfornyelse

·

Erhvervslejelov

·

Beboerrepræsentation

Boligreguleringsloven gælder ikke
i alle kommuner.

·

Lejeloven A-Z
- en gennemgang af lovgivningens regler
udarbejdet af Lejernes LO

·

Køb lejeloven
- fås i papirudgave f.eks. hos HYPERLINK "http://clk.tradedoubler.com/click?p=3386&a=%09137432&g=0&url=http://www.saxo.dk/item/3673977"saxo.dk